Harlem Shuffle, Resonance Series #2

Harlem Shuffle, Resonance Series #2

Regular price
Unit price  per 

Acrylic on canvas 
36″ x 48″ 
2014